Адвокатите на Виетнам! Секој тука е Виетнамски адвокат.